Online Business Grow

Online business grow doet Both Social op basis van het wetenschappelijk gevalideerde social media strategy canvas. Het social media strategy canvas is tot stand gekomen door intensieve samenwerking met University of Twente en Saxion University of Applied Science.

 

De volgende stappen worden ondernomen om tot een maximaal resultaat te komen.

 1. Inventarisatie online media strategie

De inventarisatie bestaat uit een aantal onderdelen:

 • Status van de huidige online media-activiteiten
 • Gestelde doelen
 • Gekozen doelgroep(en)
 • Kanalen en het gebruik hiervan
 • Inzet vanuit de organisatie (=welke activiteiten)
 • Advertising (kanalen, budgetten, bereik, tools)
 • Bestaande protocollen, afspraken en documentatie m.b.t. online media
 • Kwantitatieve nul-meting (volgers, IPM scores, bereik)
 1. Online media strategie canvas sessie

Sessie voor het vaststellen van de strategie op basis van bestaande of nieuwe doelen en doelgroepen. Uitgangspunt hierbij is de 3E online media strategy canvas. Met een team van betrokkenen van de opdrachtgever wordt in circa één dagdeel alle aspecten van het sociale media canvas doorgenomen en ingevuld,
Note bene. Wanneer er geen persona’s zijn (of niet bruikbaar zijn), worden deze aan het begin van de online media canvas sessie met de aanwezigen gemaakt

 1. Online media strategie

Na de strategiesessie worden de resultaten uitgewerkt en gepresenteerd in een praktisch bruikbaar canvas dat als leidraad dient voor de online media activiteiten voor alle betrokkenen

 1. Maandelijkse voortgang

Gedurende 6 maanden na de online media canvas strategie sessie bespreken en monitoren we maandelijks met de opdrachtgever de voortgang van de online media strategy. We geven de klant hands-on advies hoe de strategie beter aangesteld kan worden.

Helpdesk

Tijdens het gehele programma is de Both Social helpdesk bereikbaar ter ondersteuning en om praktische problemen op te lossen.