Nieuwe communicatie??

“Is de nieuwe manier van communicatie dan zoveel anders?” Dit was een vraag die de laatste tijd mij een aantal keer gesteld werd. In onze ogen is het communicatie landschap de laatste 15 jaar in rap tempo veranderd.

Aan het begin van de 20ste eeuw wist men in Den Haag amper wat er in de buitengebieden (Zeeland, Limburg, Groningen, etc.) van Nederland gebeurde. Tegenwoordig weet je binnen 1 minuut als er een gebeurtenis plaats vindt waar dan ook ter wereld.

Face to face communicatie wordt vervangen door communicatie via digitale communicatiemiddelen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat sommige cues minder belangrijk worden en andere cues worden belangrijker. Cues zijn zaken die je mee geeft aan een boodschap, zoals stemgeluid, houding, etc.

Vandaar dat video conferencing nooit een vervanger kan worden voor normale meetings. Voor bepaalde meetings is uitstekend, voor andere meetings een ramp. Het maken van besluiten blijkt lastig te zijn via video conferencing.
Nieuwe communicatie geeft nieuwe uitdagingen. Communicatie veranderd, maar de mens kan niet zo snel mee veranderen. Het is belangrijk om jezelf af te vragen: Hoe komt mijn boodschap over via dit medium?

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *