Segmenteren en doelgericht verkopen.

Het woord segmentatie moet een marketeer niet vreemd in de oren klinken en hier wordt dan ook veelvuldig gebruik van gemaakt bij het plaatsen van een product in de markt. Elke marketeer weet dat een product op verschillende manieren in de markt gezet kan worden, maar hij moet een keuze maken welke doelgroep hij gaat pakken. De goede marketeer weet ook dat hij een product op meerdere manieren in de markt geplaatst kan worden. En sinds de de komst van het internet, verdere segmentatie mogelijk is dan voorheen.

Veel ondernemers hebben meerdere producten in hun assortiment, en proberen dit meestal door verschillende doelgroep segmentaties te verkopen. Zij hebben dus wel per productgroep verschillende doelgroepen voor ogen, maar de producten/diensten staan meestal in 1 winkel / 1 groothandel / 1 website. Dit leidt er toe dat het product en de affiniteit bij een gerichte target groep niet optimaal wordt benut.

Nu kunnen we nog iets verder gaan, want met de komst van social media, is het mogelijk om per product segment een gevoel te creëren. En zelfs per product verschillende gevoelens te creëren. Met gevoelens bedoel ik het publiek en de affiniteit die er wordt gecreëerd tussen publiek en product.

Met een onderstaand voorbeeld wil ik het graag duidelijk maken:

Stel je hebt een groothandel / winkel die verschillende fietszadels verkoopt. Deze fietszadels kon je door middel van een website verkopen. Dan kan je dit nog verder uitsplitsen, door meerdere websites te maken. Waarbij je vroeger dus alleen een product via het internet kon verkopen kan je er nu ook een gevoel aan koppelen. Met social media is het mogelijk om per productgroep verschillende gevoelens te creëren die specifiek op de doelgroep gericht zijn. Je maakt een website met 1 specifiek product en richt daar verschillende social media kanalen in die ingaan op het product. Hetzelfde doe je met een ander specifiek product. Ook hierbij richt je weer verschillende social kanalen in etc.

Je krijgt dus 1 algemene website, waarbij je verschillende doelgroepen aanspreekt. En daaronder zitten allerlei verschillende websites met verschillende producten voor verschillende segmenten. En elk product wordt bediend door verschillende social media kanalen met een eigen gecreëerd gevoel.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *