De zin en onzin van Sociale media

Op donderdag 9 september 2010 hield Both Solutions in samenwerking met Syntens en VentureLab tijdens het Seminar #bs99 met als thema mond tot mond reclame met Sociale Media. In the Corridor aan de Hengelosestraat spraken Marco Strijks (Syntens) en Reinout Both (Both Solutions) over de vele voordelen die social media kan hebben voor een onderneming. De avond werd afgesloten met een discussie, waarin Marco Strijks, Reinout Both en Dr. Efthymios Constantinides (Universiteit Twente) vragen van het 60 koppige publiek beantwoorden.

 

Marco Strijks begon de presentatie met een aantal cijfers over het gebruik van LinkedIn voor zelfstandingen (ZZP-ers). Uit de cijfers kwam naar voren dat 86,6 % van de zelfstandigen gebruikt maakt van één of meerdere sociale netwerken. Uit hetzelfde onderzoek kwam naar voren dat 25% van de ZZP-ers opdrachten haalt uit LinkedIn. Een voorbeeld hiervan werd gegeven tijdens de presentatie van Reinout Both. Een ZZP-er deed mee aan een LinkedIn discussie en werd hierna benaderd door een grote organisatie in de automotive industrie om een grote opdracht te doen voor ditzelfde bedrijf. Het bedrijf bleek namelijk de discussie gestart te zijn om te kijken wie er met originele ideeën kwam.

 

Ook andere sociale media kunnen goed gebruikt worden door ZZP-ers om opdrachten binnen te halen. Marco Strijks vertelde het verhaal van een ZZP-er die via Twitter liet weten dat hij lekker in de zon ging liggen. Prompt werd hij gebeld door een opdrachtgever met een opdracht. Hij was immers toch vrij.

 

Maar ook voor organisaties met meer dan een medewerker kan het gebruik van sociale media een toevoeging zijn. Reinout Both gaf het voorbeeld van een vertaalbureau dat via social media het vertrouwen in de organisatie wil verhogen. Door klanten te vragen of zij lid willen worden van het betreffende LinkedIn profiel en vervolgens bij deze klanten om een aanbeveling vragen. Op die manier kunnen toekomstige klanten een beeld krijgen van de werkwijze en de kwaliteit van het vertaalbureau.

 

Vooraf hadden deelnemers aan het seminar de mogelijkheid om vragen in te sturen. Een van de vragen was of social media niet alleen interessant is voor communicatiebureaus, webbouwers of bedrijven in een business to consumer markt. Ondernemers in een business to business hebben meer aan een persoonlijke relatie met opdrachtgevers. Dr. Efthymios Constantinides liet statistieken zien dat het gebruik van social media meer voorkomt in de business to business markt dan in de business to consumer markt. Het gebruik van social media is ideaal om bestaande netwerken te onderhouden en verder uit te breiden.

 

Door LinkedIn is het bijvoorbeeld mogelijk om te zien wie bij een bepaalde organisatie werkzaam is. Door te kijken of er iemand in je netwerk is die zowel jouw als de persoon in kwestie kent, kan je aan deze “tussenpersoon” om een introductie vragen. Het idee erachter is dat een vriend van mijn vriend ook een vriend is.

 

Vanuit de zaal kwam de vraag hoe je ervoor kan zorgen dat veel mensen je gaan volgen en dus je invloed toeneemt. Volgens Marco moet dit organisch groeien. Door ervoor te zorgen dat je wat te melden hebt en social media te blijven gebruiken, neemt het aantal belangstellenden vanzelf toe. Het is dus niet nodig om elk kopje koffie wat je drinkt te melden via Twitter, Hyves of Facebook.

 

Net zomin als het zin heeft om als een kip zonder kop honderden mensen toe te voegen en vervolgens ze weer te verwijderen als ze jou niet gaan volgen. Wel is het belangrijk om naar succesvolle gebruikers te kijken en hiervan te leren. Op die manier weet je wat jouw doelgroep motiveert.

 

Social media biedt volgens de drie panelleden grote kansen, mits organisaties er goed gebruik van maken. De tijd van massamedia is voorbij, welkom in de wereld in de netwerkgeneratie. Mensen zijn razend snel verbonden via technologische hoogstandjes.

1 Comment

  • februari 25, 2016

    Klootviool

    zeer informatieve educatieve tekst, LIKE!
    -Klootviool88

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *