Gastcollege Both Solutions

Op maandag 7 maart 2011 gaf Menno Both een gastcollege op de Universiteit Twente aan 1ste jaars studenten. Op uitnodiging van Piet Komers.  Deze studenten worden geacht om een nieuwe oplossing te bieden voor communicatie problemen in de toekomst.
Menno Both gaf tijdens dit gast college de visie van Both Solutions weer. Dat we van een massa media naar gemedieerde media gaan en dat dit tot gevolg zal hebben dat we in een netwerk maatschappij zullen belanden.
Hieronder staat de presentatie, zoals deze gegeven is op 7 maart.
 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *