De logistieke sector blijft vooralsnog achter op social media gebied!

Dat social media voor de B2B markt veel kansen oplevert hebben we wel eerder in 1 van onze blogs genoemd. Een sector waar social media nog niet heel veel wordt gebruikt, is die van de logistiek. Hiermee loopt de logistieke sector achter op andere sectoren; dit volgens logistiek.nl. Nog maar 46% van de bedrijven in de logistiek sector zet social media in om haar doelen te bereiken.

 Wanneer we kijken naar andere ondernemers zien we dat 2/3e hiervan wel bezig is met social media. Hoofdredenen voor ondernemers in de logistiek om zich er nog niet mee bezig te houden zijn: ze zien het nut er niet van in óf hebben simpelweg de kennis niet in huis.

Ook is het behalen van directe sales via de sociale media vaak niet het hoofddoel. Hier tegenover staat dat steeds meer bedrijven zich realiseren dat investeren in klantrelaties loont. Hierdoor willen ondernemers dan ook vooral investeren in deze relaties via social media. Dit lijkt naast het creëren van naamsbekendheid de belangrijkste motivator om Facebook, Twitter en Linkedin in te zetten.

Hoewel directe sales dus meer op de achtergrond komt, leert onderzoek van de KVK -onder 566 deelnemers in de logistiek- dat 1 op de 8 ondernemers nieuwe opdrachten binnenhaalt via de social media.  We merken dat consultants in de logistiek voorop lopen met een gebruik van 80%. Vooral vervoerders en logistieke dienstverleners blijven achter.

Mooi om te zien dat in Oost-Nederland, daar waar wij onze meeste klanten hebben, het social media gebruik het hoogst is binnen deze sector. Er liggen dus nog veel kansen voor bedrijven in de logistieke sector. We hopen dat wij de drempel om social media te gebruiken kunnen verlagen. Er zijn immers zoveel voordelen te behalen. De angst om imagoschade te lijden of het niet in huis hebben van de juiste kennis mag ondernemers er niet van weerhouden de overstap te maken. Dit zou zonde zijn. Gelukkig wijzen de cijfers uit dat steeds meer ondernemers de overstap maken, al kan het in de logistieke sector wel wat sneller vinden wij.

Vragen of meer weten? Neem contact met ons op

 

 

 

 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *