Bouwsector: Social media kansen voor de toekomst!

Uit onderzoek van de ABN AMBRO naar sociale media is gebleken dat slechts 50% van de bedrijven in de bouwsector maakt gebruik van sociale media.Onderzoek bouw social media

Gebruik van sociale media
Slechts 50% van de bedrijven in de bouwsector maakt gebruik van sociale media. De zeven grote Nederlandse bouwbedrijven gebruiken vooral Twitter en LinkedIn. Facebook en YouTube zijn  minder populair. Dit blijkt uit een onderzoek van de ABN AMBRO waarbij een steekproef is gedaan naar social media onder 124 bouwbedrijven.

Van deze steekproef zijn ingenieurs zijn het meest actief op sociale media, actiever dan aannemers, installateurs en producenten van bouwmaterialen.

B2B-inkopers en social media
Voor B2B-inkopers in de bouwsector wordt sociale media steeds belangrijker. In de onderstaande tabel is te zien dat sociale media voor 70% gebruikt worden door inkopers om informatie te krijgen over een bedrijf, merk of product. En 95% van de leverancierskeuze wordt bepaald op basis van de informatie tijdens het inkoopproces. Belangrijk dus om sociale media op de juiste wijze te gebruiken om de informatie helder naar buiten te brengen. Dit kan worden gedaan door het planmatig in te zetten op basis van een social media strategie.

bouwsector

Social media in de toekomst van bouw
Door middel van social media kunnen bouwbedrijven kennis vinden, nieuwe contacten leggen en daarmee hun netwerk uitbreiden, personeel werven, vergroten van de naamsbekendheid of ambassadeurs vinden die online reclame maken. Door rechtstreeks in gesprek te gaan met klanten, maar ook met gebruikers komt de onderneming dichterbij de klant te staan. Hierdoor worden lijnen korter en het contact directer.

Door bovengenoemde redenen kan sociale media bijdragen aan de bedrijfsdoelen als het planmatig wordt ingezet op basis van een social mediastrategie. Door het behalen van deze doelstellingen is social media aan waardevolle kans voor de bouwsector in de toekomst!

Cijfers social media in de bouw

Awareness in de bouw over social media
Om social media meer bekendheid te geven bij startende ondernemers in de bouw, gaf Menno Both een Awareness sessie over social media in de bouw bij het ROC van Twente. Het doel was om deze beginnende ondernemers bewust te maken van de kracht van social media. De presentatie staat hieronder:

Social media in de bouw is nog niet volledig doorgedrongen. Er zijn nog steeds grote slagen te maken, maar vooral voor relatieonderhoud liggen er grote kansen in de bouwsector.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *