Facebook niet meer vet of stoer?!

Het aantal tieners op Facebook neemt af, ze vluchten naar Tumblr, Instagram of mobiele apps zoals Whatsapp. Hier kunnen ze niet worden bespied door hun ouders of familie, die je wellicht moeilijk kunt weigeren.

Verschuiving naar andere media
Jongeren maken steeds meer gebruik van Instagram, ook al is dit een applicatie van Facebook. Instagram is een applicatie waarmee je foto’s kunt maken en bewerken. Maar inmiddels bezit het ook een chatfunctie. En deze combinatie blijkt interessant voor jongere gebruikers.  Ook stijgt de populariteit van Tumblr, hierbij kunnen tieners namelijk posten onder verschillende identiteiten, terwijl Facebook je echte naam gebruikt. Ook biedt deze nieuwe trend perspectief voor Hyves. Hyves is of was een afnemend social medium, echter is het nog wel in trek voor de jongeren tot 15 jaar. In de onderstaande grafiek is de verschuiving in sociale media zichtbaar.

 Social network usage

Vergrijzing
Doordat het aantal tieners op Facebook afneemt dreigt Facebook te vergrijzen. De oudere generatie is in opkomst. Facebook is aantrekkelijk voor ouderen die met vrienden en klasgenoten van vroeger in contact willen komen. Maar tieners die hun ouders en familie als vrienden moeten accepteren voelen zich niet ‘vrij’ meer. Uit gegevens van Facebook blijkt dat jongeren hierdoor hun profiel niet verwijderen maar nog zo min mogelijk doen met Facebook. In de onderstaande afbeelding staan enkele statistieken van de ouder wordende generatie op Facebook. De gemiddelde leeftijd van een Facebook gebruiker is in 2 jaar gestegen van 38 naar 41 jaar oud.

Older facebookers

Binden en boeien
Door het verschuiven van doelgroepen binnen Facebook, krijgen ouderen ineens de overhand. Echter is het voor bedrijven die advertenties plaatsen een domper dat jongeren het sociale netwerk verlaten. Facebook zal daardoor moeten zorgen dat ze jongeren weer gaan aantrekken en behouden voor het sociale netwerk. Het is voor te stellen dat het vervelend is voor jongeren als ouders Facebook gebruiken. Als ouders vrienden worden met hun kind zijn alle status updates zichtbaar. Ook al heeft niet iedere tiener hier problemen mee. Echter ben je zelf de baas over je profiel, en is het niet verplicht om iemand toe te voegen als je dit niet wilt. Momenteel heeft Facebook nog geen oplossing voor de daling van het aantal tieners. Echter hopen zij dat met het aantal ‘jonge’ medewerkers binnen Facebook deze verschuiving in de hand kan worden gehouden.

Conclusie
We kunnen concluderen dat er een verschuiving plaats vindt. Echter heeft dit al eerder plaatsgevonden bij bijvoorbeeld Hyves, toen iedereen overging naar Facebook. Misschien is dit een trend die we niet kunnen tegenhouden aangezien sociale media aan veranderingen onderhevig zijn. Daarbij moeten we bedenken dat we met de vergrijzing van de bevolking te maken hebben in de westerse landen, dit kan ook een reden zijn voor een verhoging van ouderen op sociale media. Facebook zal innovatief moeten zijn, en zo de gebruikers blijven binden en boeien om hun netwerk te gebruiken. Hoe zij dit gaan doen? De toekomst zal het ons leren!

In onderstaande afbeelding is het dalende aantal gebruikers in Amerika te zien.

users facebook US

4 Comments

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *