Vaarwel Geraniums, Hallo Social media!

Een nieuwe markt voor social media : Ouderen

Dat social media een steeds grotere rol in het bedrijfsleven en de marketing speelt daar kan niemand meer onderuit, maar tegenwoordig is er ook een nieuwe markt in opkomst die gebruik begint te maken van de Social media, namelijk de zorg. Steeds meer zorginstellingen (te denken aan ziekenhuizen, verplegingshuizen en de gehandicaptenzorg) zetten social media in als communicatie middel met de cliënten en/of hun sociale kringen en medewerkers. De instellingen gebruiken het platform ook om nieuwe mensen aan te spreken. Een interessant groei
vindt voornamelijk in de ouderenzorg plaats.

Oudere generatie steeds digitaler
Oudere generatie steeds digitaler

Wat kan social media voor de ouderenzorg betekenen?

Social media zou in de ouderenzorg voor organisaties kunnen leiden tot meer naamsbekendheid en meer interesse voor vacatures. Daarnaast zou het voor opheldering kunnen zorgen van de te leveren diensten. Ook zou het kunnen zorgen voor tijd en kostenbesparing, je zou hierbij kunnen denken aan een online spreekuur. Een ander voordeel is dat de zorginstelling kan kijken naar de tevredenheid van de werknemers,cliënten en naasten. Naast dat het informatie oplevert voor de instelling kan men er ook mee communiceren naar externe partijen.

Computergebruik ouderen neemt toe
Computergebruik ouderen neemt toe

Social media gebruik groeit onder ouderen

Door het gebruik van social media, kunnen ouderen vanuit huis sneller contacten leggen en in stand houden. Hiermee voldoen zij aan menselijke behoeften zoals contact, expressie en participatie. Een begrip dat momenteel helaas veel voorkomt onder ouderen is ‘eenzaamheid’. Dit zou een reden kunnen zijn dat steeds meer ouderen social media opzoeken om in contact te blijven met familieleden en kleinkinderen. De laatste jaren is het social media gebruik onder ouderen fors toegenomen.
Vanuit de zorg is het erg belangrijk dat de cliënt zoveel mogelijk de eigen regie blijft houden. Zorginstellingen die bijvoorbeeld verpleging en thuiszorg verlenen spelen hier steeds meer op in. De zorg heeft al meerdere social media opties gelanceerd voor 55- plussers. Zo zijn er apps ontwikkeld die nuttig kunnen zijn voor ouderen en ook aansluiten bij hun behoeften. Met bijvoorbeeld de app-otheek hebben ouderen de regie over hun medicatie en kunnen ze makkelijk contact leggen met hun fysieke apotheek. Daarnaast is er een app met bewegingsoefeningen, deze geeft suggesties en instructies om fit te blijven. De groei van de markt voor dergelijke producten blijkt ook uit het toezicht dat er door de Inspectie voor de gezondheidszorg wordt gehouden op deze apps. De instantie gaat vanaf volgend jaar namelijk strenger toezien op de juistheid van de gegevens die deze apps verspreiden. Hierbij kan de instantie boetes uitdelen die kunnen oplopen tot 900.000 euro.

Generatiekloof

Ouderen kunnen al bijna niet meer om social media gebruik heen. Ze lijken ook steeds meer geïnteresseerd in alle mogelijkheden. Tegenwoordig gebruikt deze doelgroep Social media voornamelijk als communicatiemiddel met familieleden. Waarschijnlijk zal een oudere voorlopig nog niet de behoefte hebben om zijn of haar status met de hele wereld te delen op Facebook, of zakelijke relaties op te doen op LinkedIn, maar de groei in interesse voor social media kan de generatiekloof tussen jong en oud toch enigszins verminderen.

Strenger toezicht op gezondheidsapps
Strenger toezicht op gezondheidsapps

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *