Zorg via een beeldscherm: Telegeneeskunde!

Het succes van E -Health


Sociale media veranderen de manieren waarop we met elkaar omgaan, ook in de zorg. Er zijn vele online zorgtrends  zoals het ‘ranken’ van zorgverleners online of de twitterende huisartsen. Zorgorganisaties voelen de noodzaak om “iets” te doen met deze ontwikkelingen. E- Health staat momenteel in Nederland erg in de belangstelling. Onderzoek toont aan dat het toepassen van E- Health de zorg beter en goedkoper kan maken.

Telegeneeskunde, oftewel E- Health is dé oplossing voor het tekort aan zorgverleners en is dé manier om de zelfredzaamheid van mensen te bevorderen. Er zijn zoveel digitale ontwikkelingen dat het soms moeilijk lijkt een beeld te schetsen van de toekomst. Met de huidige snelheid van technologische ontwikkelingen is het zinvol om als zorgprofessional kennis te nemen van alle mogelijkheden. Daarom is er tegenwoordig E- Health. Patiënt en zorgverlener communiceren in Nederland steeds vaker via een beeldscherm. Tevens wordt er in de gezondheidszorg  steeds intensiever gebruik gemaakt van E- Health.

Tussen 2007 en 2010 is het aantal personen dat hulp kreeg via internet voor een depressie of een eetstoornis verdrievoudigd naar 181.000 personen. In 2010 bezochten bijna 1,8 miljoen mensen een online hulpsite. Deze cijfers zijn afkomstig uit een onderzoek in 2011 van het Netwerk Online Hulp. Zij laten het succes zien van E – Health. De anonimiteit van internet is de belangrijkste reden om online hulp te zoeken.

 

E-health app
E-health app

De voordelen van online hulp

Steeds meer zorginstellingen gaan aan de slag met E- Health, omdat online hulpverlening  grote voordelen op kan leveren voor cliënten en zorgaanbieders. Hierbij zou u kunnen denken aan verbreding van behandelmogelijkheden, kwaliteitsverbetering en meer efficiency. Het gebruik van internet is laagdrempelig en kan zelfs anoniem gebeuren. Daarnaast is internet dag en nacht beschikbaar, zodat er te allen tijde hulp aanwezig kan zijn. Het is tevens een goede manier om groepen te bereiken. Daarnaast biedt internet veel mogelijkheden om mensen te betrekken bij programma’s die mentale weerbaarheid en psychische fitheid bevorderen. Hierdoor kan internet ingezet worden als een preventief middel om bijvoorbeeld eenzaamheid te verminderen of te voorkomen. Bijkomend voordeel van behandeling via internet is dat er minder kosten worden gemaakt dan bij een reguliere behandeling het geval is. Zorgverleners verkrijgen online grotere en snellere toegang tot medische historie van cliënten, dit verlaagt de risico op negatieve feedback en weinig respons op behandel. Kortom: E- Health verhoogt kwaliteit van de zorg!

 
Samen sterk

Ondanks dat de huidige maatschappij zich veelal bezig houdt met bezuinigingen, hebben wij daar gelukkig E –Health. Wat een zorgverlener vooral wil is goede zorg leveren aan de patiënt, waarbij goede implementatie van Social Media nodig is en blijft. Gelukkig kan dankzij E- Health de zorg nog gewoon doorgaan. Deze manier van zorg verlenen maakt dat mensen niet meer alleen afhankelijk zijn van een zorgverlener op locatie. Allerlei online applicaties ondersteunen de patiënt om  zelf een rol te gaan spelen in de zorg. Sterker nog, veel patiënten waarderen zelfs de mogelijkheid om een deel van hun zorg online te kunnen regelen en om zelf hierin te ondernemen. Zij zien dit eerder als een pre, waarbij het omarmen van Telegeneeskunde is volbracht!!

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *