Hoe bedrijven gebruik maken van Big Data

Steeds verder digitaliseert de maatschappij. De opkomst van social media en het gebruik van mobiele apparaten resulteert in een enorme groei aan data die daarmee wordt gegenereerd. Hierdoor ontstaat een enorme hoeveelheid aan informatie. Deze informatie, ofwel Big Data, zijn vaak te groot om te worden onderhouden met reguliere databasemanagementsystemen. Bedrijven kiezen er daarom steeds vaker voor om met een of meer datasets te gaan werken om de grote hoeveelheid data te verwerken. In dit blog wordt gekeken naar de situatie in de UK, waar steeds meer bedrijven aan de slag gaan met het faciliteren van data.

Statistieken

In de UK gaan steeds meer bedrijven gebruik maken van Big Data. Op dit moment gebruikt 28% van de bedrijven Big Data. De helft van de bedrijven geeft aan gebruik te willen gaan maken van Big Data. 36% hiervan wil hier dit jaar al mee gaan starten. Dat het gebruik van Big Data gaat groeien de komende jaren staat daarmee vast. Sterker nog, 95% van de bedrijven ziet data als essentieel om succes te hebben de komende twee jaar. Toch geeft ruim een kwart aan nog geen plannen te hebben om Big Data te gaan gebruiken.

De groei van Big Data

Big Data groeit enorm. Ook in Nederland. Een vergelijking: de jaarlijkse wereldwijde groei in IT ligt op 5%. De groei in Big Data ligt daarentegen op 40%. De verwachting is dan ook dat veel bedrijven dit jaar zullen gaan starten met het faciliteren van data. Maar liefst 40%. Dit kan nog meer worden, 24% twijfelt nog om dit jaar te starten met Big Data.

Bedrijven en Big Data

Het soort bedrijven die gebruik maken van Big Data is heel divers. Toch is het aandeel in de investeringsbranche het grootst: 39% van de investeringsmaatschappijen maakt al gebruik van Big Data. Dit wordt gevolgd door verzekeringsorganisaties (37%), telecom (37%), fabricage (37%) en transport en logistiek (36%). Ook in de retail, de regering en in energie- en nutsbedrijven wordt al veel gebruik gemaakt van Big Data. Ook het gebruik van Big Data in de gezondheidszorg neemt toe. In deze branche gebruikt 31% Big Data.

Investeren in Big Data

Wat doen de bedrijven dan precies wie Big Data gaan gebruiken? Sommige bedrijven starten met één stap, andere bedrijven zetten direct meerdere stappen. 24% van de bedrijven investeert direct in een nieuwe opslagruimte. Ook een groot deel, 21%, investeert in een nieuw productiesysteem waartoe gebruikers toegang hebben. Hetzelfde aandeel gebruikt een versneld data warehouse. 18% gaat social media integreren en 11% gebruikt de Cloud voor de opslag van bestanden.

Kijkend naar de statistieken wordt verwacht dat Big Data het komende jaar vors zal groeien. Verwacht wordt dan ook dat 40% van alle bedrijven in de UK Big Data zullen gaan integreren in hun bedrijf. Ook in Amerika is het aandeel bedrijven die Big Data gebruiken of willen gaan gebruiken enorm groot. Verwacht wordt dan ook, dat Nederland en andere Europese landen snel zullen gaan volgen. De toepassing van Big Data is dan ook een uiterst interessante manier om data te faciliteren en analyseren.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *