Tag: kirsehir

Feeling younger by getting older

De ontwikkelingen op het gebied van ICT zorgen voor een groeiende kloof tussen verschillende generaties. Jongeren en ouderen hebben andere verwachtingen van mekaar en er is meer en meer sprake van een generatiekloof.  Reden voor de Europese Commissie om het “Lifelong Learning Progamme” te ontwikkelen om