Digital Families

De wereld van werk is de afgelopen jaren fundamenteel veranderd. Het wordt steeds meer gedigitaliseerd en geglobaliseerd en vraagt ​​om mobiliteit en flexibiliteit van medewerkers. Dan is er de huidige crisis, die heel Europa en de wereld hard heeft getroffen. De sociale gevolgen van de Corona-crisis treffen vrouwen met kinderen, vooral omdat zij tijdens de pandemie de meeste kinderopvang op zich nemen en hun eigen baan of kwalificatiegerelateerde activiteiten uitstellen. De groep vrouwen met een migratieachtergrond die al sociaal zwak was.

 

Het betreft zowel vrouwen die onlangs in het land zijn aangekomen als vrouwen die lange tijd in Duitsland hebben gewoond en die er nog niet in zijn geslaagd om te integreren op de lokale arbeidsmarkt. Vanwege de wijdverbreide en urgentie van dit probleem moet een aanpak worden getest met de gebundelde competentie van 6 Europese partnerorganisaties om de doelgroep van ondergekwalificeerde vrouwen met kinderen zodanig te motiveren dat zij hun digitale vaardigheden willen uitbreiden en deelnemen in cursussen die hen enerzijds digitale vaardigheden voor het dagelijks leven bijbrengen en anderzijds digitale kennis voor het werk bijbrengen en hen daardoor in staat stellen een professioneel perspectief te hebben.

Met de uitvoering van de projectmaatregelen moeten de volgende doelen worden bereikt:

 

  • Doelgroep 1. Laagopgeleide vrouwen met een vluchtelingen- of migrantenachtergrond die hun eigen vervolgopleiding, met name op het gebied van digitale vaardigheden, (moeten) verwaarlozen en daardoor door opvoeding van kinderen geen of slechts moeizame toegang hebben tot de Duitse arbeidsmarkt en tradities (en nu ook in toenemende mate door de corona-epidemie) Deze kennis opgedaan, vertrouwd gemaakt en in staat gesteld om deze kennis professioneel in te zetten door kwalificaties die zijn afgestemd op hun behoeften en hun omstandigheden. Zodat vrouwen van deze aanbiedingen kunnen profiteren, worden hun kinderen of hun families betrokken via parallelle aanbiedingen; omgekeerd dienen de kindgerelateerde aanbiedingen als “lokmiddel” voor die vrouwen die aanvankelijk weinig zelfmotivatie hebben. Hierdoor verwerven de deelnemers de digitale vaardigheden die nodig zijn voor een professionele activiteit van vandaag. Algemeen,
  • Doelgroep 2. In de loop van het project zullen mensen in de tweede levensfase die geïnteresseerd zijn in het werken als vrijwillige “senior experts” en vooral in het ondersteunen van bovengenoemde doelgroep, worden geïdentificeerd en gekwalificeerd als leergidsen. Zij begeleiden en adviseren de deelnemers bij cursusdeelname en bij het aannemen van een baan en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan het stabiliseren van de deelname en het behalen van de functiegerelateerde kwalificatiedoelen.
  • Duurzaamheid van de producten. De in het project ontwikkelde kwalificatiemodules voor de deelnemers en hun gezinnen (product 1.1 basismodule, 1.2 geavanceerde module, 1.3 gezinsmodule) zullen ook na afloop van het project door evenveel Duitse en internationale partners die deelnemen aan het project zoveel mogelijk binnen hun eigen werkterreinen; Door middel van passende overdrachtsvormen wordt ook gestreefd naar het winnen van andere (inter)nationale sponsoren (onderwijsinstellingen en vrijwilligersorganisaties) voor de duurzame uitvoering van dit aanbod. Om de implementatie van de kwalificatiemodules op een hoog niveau te verzekeren, zal een seminar voor de toekomstige sponsors (product 3.1) en een gids (product 3.2) voor implementatie in de respectievelijke programma’s worden ontwikkeld en aangeboden als onderdeel van het project.
  • Duurzaamheid van de leerondersteuning. Om ervoor te zorgen dat er voldoende leergidsen beschikbaar zijn om de deelnemers na afloop van het project te ondersteunen, zal een internationaal gecoördineerde leereenheid voor de leergidsen (product II.2) worden ontwikkeld, getest en beschikbaar gesteld aan alle geïnteresseerden in de loop van het project.
  • Netwerken. Om het deelnemersgerelateerde werk continu te optimaliseren en in de toekomst verder internationaal bruikbare producten te ontwikkelen, beoogt het project de uitwisseling van ervaringen op dit gebied te intensiveren en te consolideren. Daartoe initieert het de oprichting van een voorbeeldig netwerk van vervoerders in de regio Dortmund en stimuleert het de oprichting van een internationaal netwerk tussen de projectpartners en andere geïnteresseerde organisaties.

Wat zijn de verwachte resultaten?

Voor vrouwen die nooit of lang werkloos zijn geweest en geen ervaring hebben met het omgaan met computers, wordt een basismodule “alledaags computergebruik” aangeboden. In deze cursus leer je de basis van het privaat pc-gebruik, krijg je ook essentiële kennis van het dagelijks leven en maak je kennis met enkele laagdrempelige beroepen.

 

De cursus duurt vier maanden en wordt zo dicht mogelijk bij je huis gegeven. Uit de gelederen van de deelnemers aan de basismodule komt een groep vrouwen naar voren met verdere professionele en technische interesses. Voor deze en andere vrouwen die al beroepservaring en/of privéervaring hebben met de pc wordt de geavanceerde module “Professioneel Computergebruik Basis” aangeboden. Het laat vrouwen kennismaken met het kantoorpakket en kan, afhankelijk van hun behoeften, andere aspecten van professionele voorbereiding omvatten (bijv. sollicitatietraining). De cursus volgt direct de beginnerscursus, zodat de afgestudeerden direct kunnen deelnemen en de volgende kwalificatiestap kunnen maken.

 

Voor de kinderen van de deelnemers van alle cursussen vindt parallel een gezinsmodule plaats, die wordt begeleid en georganiseerd door de projectpartner Kitz.Do. Daarin staan ​​experimenten die ook geschikt zijn voor normale kamers, zodat de kinderen en moeders naast elkaar kunnen leren. Tijdens de vakanties vinden er meer complexe werkkampen plaats in de KITZ.do kamers. De kinderen en hun ouders krijgen de kans om een ​​wetenschappelijk en technisch georiënteerd spelprogramma uit te proberen. Dit opent verdere toegang tot hun interesses en biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om basisvaardigheden zoals schrijven en rekenen opnieuw te herhalen door middel van leuke experimenten. U leert over programma’s die u kunt gebruiken om uzelf te beschermen tegen malware en andere risico’s. Daarnaast krijgen de kinderen nadere informatie over mogelijke beroepen in het Muntgebied.

 

Niet alleen de moeders en hun kinderen werken samen aan de experimenten, de vaders worden indien mogelijk ook betrokken om de acceptatie van het leren van vrouwen te vergroten en de gezinsstructuren verder te verbeteren. Door hen aan te trekken en door de kinderen een zinvol aanbod te bieden, is het mogelijk om vrouwen als daadwerkelijke doelgroep voor deelname te winnen. Door hen aan te trekken en door de kinderen een zinvol aanbod te bieden, is het mogelijk om vrouwen als daadwerkelijke doelgroep voor deelname te winnen.

 

Een ander belangrijk resultaat van het project is de werving van vrijwillige leergidsen die de vrouwen ondersteunen bij het oplossen van de vragen en problemen die zich voordoen in verband met de kwalificatie en om hen te ondersteunen bij hun professionele oriëntatie. De leergidsen zijn voor deze taak gekwalificeerd door de in het project ontwikkelde internationale leereenheid (“The Little Mentor Certificate”) en worden ondersteund bij het internationaal netwerken, het uitwisselen van ervaringen met collega’s uit andere landen en het ontwikkelen van zichzelf en hun werk.

Bekijk de flyer!

Click on the logo to take a look at the flyer!