Het SoMoveED-project heeft tot doel innovatieve oplossingen voor het universitair onderwijs te introduceren, bestaande uit het uitvoeren van activiteiten onderweg, zoveel mogelijk buiten de klaslokalen van de universiteit.

Het project heeft tot doel innovaties in het MOBIELE SOCIALE ONDERWIJS (MmsED) MODEL in het hoger onderwijs te ontwikkelen, implementeren en verspreiden. Haar kenmerk is het organiseren van het didactische proces in beweging, buiten de universiteitsmuren, met belanghebbenden van buiten de academische gemeenschap (burgers, vertegenwoordigers van instellingen en organisaties, activisten, mensen die het risico lopen te worden gemarginaliseerd).

HET PROJECT OMVAT DE VOLGENDE ACTIES

  1. Onderzoek doen met mobiele methoden
  2. Uitwisseling van goede praktijken op het gebied van mobiel sociaal onderwijs.
  3. Uitvoeren van door deelnemers beoordeelde pilotlessen.
  4. Voorbereiden van instructievideo’s (om gezamenlijk een instructievideo te maken).
  5. Het ontwikkelen van een leerboek voor studenten.
  6. Ontwikkelen van een handleiding voor academici (toolkit voor docenten).
  7. Ontwikkeling van de MOOC over onderwijs in beweging.
  8. Organiseren van partnerbijeenkomsten en verspreiden van de resultaten

Het project wordt uitgevoerd door 11 partners uit 10 landen (Kroatië, Tsjechië, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Turkije, Verenigd Koninkrijk). Het strategische partnerschap bestaat uit 8 universiteiten, 2 niet-gouvernementele organisaties en een bedrijf dat onderwijs- en opleidingsdiensten levert.