Community management

De ontwikkeling dat heeft plaatsgevonden in de afgelopen decennia heeft ertoe geleid dat haast iedereen meer dan de helft van zijn leven virtueel besteed. Waar er vroeger face to face gecommuniceerd werd valt er nu op te merken dat er virtuele communities zijn gaan ontstaan. Deze zijn alom bekend als “online communities”.

Een online community ontstaat meestal vanuit interesses of behoeften die mensen hebben. Het zijn vaak ook belangen die een rol spelen en gemeenschappelijke waarden die men hecht aan bepaalde zaken. Elke groep beweegt dus in zijn eigen online community.

De meerwaarde van de online community

Voor organisaties is het belangrijk dat mensen die bekend zijn met hun producten regelmatig op de hoogte worden gehouden. Het gaat bij deze om een groep mensen die graag ook aanbevelingen doet aan deze organisaties wat leidt tot productverbetering. Degenen die opzoek zijn naar nieuwe uitdagingen qua carrière zijn meestal ook in hun eigen online community actief bezig elkaar in te lichten over nieuwe banen.
Door de ontwikkeling van Social Media zijn er banen ontstaan die er 10 jaar geleden niet eens bestonden. Een hiervan is de Community Manager die online inzetbaar is binnen de verschillende communities! Bedrijven als Starbucks laten de invloed van de miljoenen fans op Facebook niet aan zich voorbijgaan en hebben hiervoor 30 Community Managers in dienst. Het spreekt voor zich dat dit een baan is waarvan de vraag in toekomst alleen maar zal toenemen.
Het beheren van informatie betreffende potentiële werknemers, ex-sollicitanten, alumni en huidige werknemers valt onder de verantwoordelijkheid van recruiters. Het systeem dat gehandhaafd wordt is nogal ouderwets te noemen, omdat de werkprocedure gepaard gaat met het bijhouden van kaartenbakken en rolodex. In enkele gevallen wordt er gebruik gemaakt van sociale media. Bij relevante vacatures kunnen zij geschikte kandidaten oproepen.

De populariteit neemt snel toe als het gaat om interne bedrijfscommunities waarin medewerkers vrijelijk met elkaar kunnen communiceren en kennis kunnen uitwisselen waaraan in bepaalde gevallen klanten, ex-medewerkers en leveranciers deelnemen. Social businesses maken reeds gebruik van interne communities. Er wordt op een simpele manier gecommuniceerd via de interne community bij het doorvoeren van veranderingen aangaande het bedrijf of verleende diensten. Deze wijze van communiceren heeft getoond effectief te zijn vanwege de directe feedback die het bedrijf krijgt van de community.
Community Management heeft dus een behoorlijke meerwaarde voor uw organisatie.

Wat doet een Community Manager zoal?
Een Community Manager heeft niet slechts tot taak het accepteren van nieuwe leden of het initiëren van een discussie. De Nederlandse Vereniging van Community Managers beschrijft de functie van de Community Manager op z’n best! De taken die gepaard gaan met dit beroep zijn o.a.:

• Ledenverwerving
• Toevoegen van content
• Budgettering
• Analyseren van data
• Het technisch platform van de community monitoren en overleggen met afdelingen en stakeholders
• Doelstellingen van de organisatie afstemmen op en overleggen met betrokken partijen
• Overige delen van de organisatie betrekken bij de online community
• Verenigen van verschillende belangen
• Het overzien van financiën
• Sociaal en communicatief vaardig zijn

De taken van de Social Media Specialist en de Community Manager zijn niet met elkaar te vergelijken. Er zijn kleine overeenkomsten, maar de uitvoering van bezigheden zijn totaal verschillend. Zo geeft bijvoorbeeld de Community guru Richard Millington in zijn vacature teksten aan dat hij niet opzoek is naar Social Media-Experts, maar managers die op grond van data en wetenschappelijke theorieën een gezonde community kan creëren.

Het fundament voor uitstekende online Community Management
Het is zeer zeker een vak die beheerst moet worden en waar ervaring vereist is. Interim Intelligence heeft jarenlange ervaring op het gebied van Community Management. Onze ervaring strekt tot het analyseren van data en het monitoren van het wereldwijde web door gebruik van verschillende tools. Het monitoringsgebied beslaat organisaties, thema’s, werk en al hetgeen dat gerelateerd is aan de arbeidsmarkt. Onze ruime ervaring biedt ons de mogelijkheid in te spelen op actuele ontwikkelingen, het bepalen van trends en het produceren van eigen content.
Bekijk het groter plaatje met Community Management van Interim Intelligence!

Voor al uw vragen over het opzetten, activeren of beheren van een online community bent u bij ons terecht. Neemt u vrijblijvend contact met ons op.