Social media webcare

Ruim twee derde van alle consumenten die online een negatief bericht plaatsen, rekenen op een reactie van het bedrijf of organisatie waarop de klacht betrekking heeft. En dat aantal is groeiende. Men lijkt steeds meer gewend te raken aan webcare en we hebben er steeds hogere verwachtingen van. In de praktijk krijgt slechts een derde van de consumenten daadwerkelijk een reactie

Succesvolle webcare

Om succesvol webcare te bedrijven is alleen reageren niet voldoende. De reactietijd, de kwaliteit van de oplossing en de manier waarop webcare gecommuniceerd wordt dragen bij aan het succes.

Ons webcare team is bezig om uw reputatie hoog te houden. Social media kanalen worden in de gaten gehouden en negatieve berichten worden zo snel mogelijk behandeld opdat mensen weer tevreden berichten over uw organisatie de wereld in kunnen sturen. Daarnaast krijgt u door het inzetten van een webcare een beter inzicht in het gebruik van bijvoorbeeld een product en de het beeld dat er leeft over de organisatie.

Door de opkomst social media is het steeds makkelijker om te klagen over iets, om dit negatieve nieuws beperkt te houden grijpt ons webcare team in en zorgt dat niet meer mensen dit negatieve beeld overnemen. De klager voelt zich serieus genomen hierdoor en is vaak sneller geholpen dan een normaal klantenservice contact. Webcare gaat niet altijd over negatieve berichten, ons webcare team kan zich ook mengen in een discussie over een product wat ook positief kan zijn, of kan informatie verstrekken over bijvoorbeeld prijzen, gebruik of regelgeving.

Wilt u ook webcare inzetten om het imago van uw organisatie te beheersen? Neem dan contact op met Both social, we maken graag een afspraak om te vertellen hoe wij dat voor u kunnen aanpakken.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *