Social media cases

  • Home
  • Social media cases

Both Social heeft voor verschillende social media projecten social cases opgesteld. Het gaat hierbij om praktische social media cases door Both Social zelf opgezet en uitgevoerd. Per case wordt kort beschreven wat de behoefte van de klant was, welke social media oplossing Both Social heeft aangedragen en wat de resultaten hiervan waren.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *