Social strategy

Both Social is al sinds 2009 dé specialist in social media. Met die jarenlange ervaring heeft Both Social een unieke werkwijze ontwikkeld.  In samenwerking met de Universiteit Twente en Saxion Hogescholen is een 7 stappen plan opgesteld dat Both Social in staat stelt om samen met de klant op een effectieve maar grondige manier het “Social DNA” van een organisatie te bepalen. Dit social DNA biedt helderheid en houvast in de dynamische wereld van social media. Het social DNA geeft u richtlijnen en handvaten om u online te profileren bij uw doelgroep.

model

Social strategy model

Het Social DNA wordt bepaald aan de hand van 7 concrete stappen, te beginnen bij de Goals en Doelstellingen. Als je niet weet wat je wil bereiken met social media, kun je je doel ook nooit halen. Het is belangrijk om duidelijke meetbare doelstellingen te formuleren. Wat die doelen zijn verschilt per organisatie, van het simpele verhogen van de naamsbekendheid tot het concreet genereren van harde sales, alles is mogelijk. Aan de hand van succesvolle praktijkvoorbeelden komen we bij doelstellingen die voor uw organisatie geschikt zijn, eventueel worden er 1 of meerdere workshops over strategie ingepland maar persoonlijkere 1 op 1 consultancy is ook mogelijk. Aan het einde van deze eerste essentiele stap is voor u en uw organisatie duidelijk waar naartoe gewerkt moet worden. Er ligt een aantal concrete meetbare doelstellingen qua social media.

Vervolgens gaan we naar de 2e stap in het Social DNA proces. Tijdens deze stap wordt de doelgroep in kaart gebracht. Waarschijnlijk heeft uw organisatie al een redelijk goed beeld van de doelgroep, we passen dit beeld in, in onze online strategie. Er worden persona’s opgesteld, user stories gemaakt, etc. Hoe beter het beeld is dat u van uw klanten heeft, hoe beter u in staat bent ze te benaderen.

Inmiddels is bekend wat u wil bereiken met social media en wie u wilt bereiken met social media. Een derde sleutelvraag die beantwoord dient te worden is hoe u dat wil bereiken. Om die vraag goed te kunnen beantwoorden wordt in stap 3 als eerst gekeken welke social media kanalen geschikt zijn voor uw doelen en doelgroep. Both Social heeft inmiddels jarenlange ervaring op het gebied van social media en dat komt in deze stap goed van pas. Both Social weet als geen ander wie actief is op welke platformen maar ook wat consumenten of andere interessante partijen van u verwachten op die platformen. Deze stap houdt in dat we u begeleiden, adviseren en coachen met de inrichting en optimalisatie van de juiste kanalen. Afhankelijk van de gemaakte afspraken kan zelfs worden gekozen om deze stap volledig door Both Social uit te laten voeren.

In stap 4 wordt een helder plan opgesteld aangaande de in te zetten middelen. Kiest u voor een social media team binnen uw organisatie? Heeft u budget voor betaalde advertenties? Wat doet u zelf en wat laat u door Both Social doen? We geven u een goed inzicht in de kosten van bijvoorbeeld betaalde advertenties of monitoringssoftware. Na deze stap is bekend wat u wilt bereiken, wie u wilt bereiken, via welke platformen u dat wilt bereiken en wat de kosten daarvan zijn.

In stap 5 helpen we u concreet op weg met een aantal regels waar al uw social content binnen dient te vallen. We helpen u met praktische informatie over bijvoorbeeld de balans tussen waardevolle content, call to actions, commerciële boodschappen etc. Ook geven we u informatie over de hoeveelheid updates die u op de verschillende kanalen dient te plaatsen en wat de beste tijden zijn voor uw bedrijf om die berichten te plaatsen. Dit pakket aan regels zorgt ervoor dat u een kader heeft waarbinnen uw berichten vallen, waardoor uw berichten herkenning oproepen bij de ontvanger. Tegelijkertijd wordt het bereik van uw berichten door deze regels geoptimaliseerd.

In stap 6 gaan we in op de monitoring van social media. Deze stap is nooit voltooid en voor een succesvolle social media identiteit is het van groot belang dat u hier altijd bewust mee bezig bent. Both Social kan u op verschillende manieren helpen in deze essentiële stap naar een succesvolle social media strategie. Zo kunnen we de monitoring volledig uit handen nemen en voor u als digitale waakhond fungeren; we houden alle bekende social media kanalen in de gaten opzoek naar interessante termen, negatieve en positieve uitlatingen over uw bedrijf of organisatie, actualiteiten om op in te spelen, etc. Ook kunnen we u trainen om de monitoring zelf te doen. We geven u een workshop over software waarmee dit makkelijker wordt gemaakt en leren u waar u op moet letten.

Stap 7 is de laatste stap is ons model. Hierin wordt de content op de verschillende kanalen concreet bepaald. Hoe dit concreet gebeurt is afhankelijk van uw wensen. Het kan zijn dat u uw eigen content schrijft die wij controleren, het kan ook andersom. Er wordt gewerkt met maandelijkse of wekelijkse planning, waarbij er voldoende ruimte blijft om op een bepaalde actualiteit in te spelen. De content die in deze stap gemaakt wordt past altijd binnen de strategie zoals die in de vorige 6 stappen is opgesteld.

Social media DNA is ontwikkeld in samenwerking met:

Print

 

Natuurlijk zijn wij altijd bereid meer tekst en uitleg te geven over onze manier van werken of over de onderzoeken die voorafgingen aan het opstellen van dit model. Neemt u daarvoor contact met ons op.