inhaker Tag

Social media en Prinsjesdag.. Inhaker time!

De derde dinsdag in september is een dag vol tradities.. De troonrede, de hoedjes, het koffertje, de gouden koets, het hoort er allemaal bij. Een dag ook, die inmiddels traditioneel bijna bol van de inhakers staat. We zochten een aantal leuke inhakers bij elkaar.Inhakers heb je op verschillende niveaus. Inhakers voor Prinsjesdag kun je in principe lang van te voren bedenken omdat veel vaste rituelen en gebruiken op die dag al vast staan, dit type inhakers zijn vaak redelijk flauw en trekken je aandacht vaak niet super lang. Daarnaast heb je ook inhakers waaruit echt blijkt dat ze op het moment van posten ook bedacht zijn. Door in te...

Share Post
Read More