no revolution Tag

Social media ROI: Dollars for Dollars

Volgens Forrester is 2011 “The era of social commerce: In deze fase zullen communities krachtiger worden dan corporate websites en commerce platforms en de drijvende kracht achter innovatie voor bedrijven zijn.” De eerste tekenen hiervoor beginnen zich al af te spelen. De verkopen via blogs nemen toe, mensen maken reclame op hun persoonlijke hyves, Twitter, etc. reclame voor producten die ze te koop hebben staan. En nu is er Hyves Afrekenen. Klanten met een Nederlandse rekening kunnen door op de knop 'Reken af met …' (maximaal 150,- euro) te drukken een betalingen verrichten. Nog een interessante link over het feit dat Social Media geld oplevert. Volgens Forrester moet het over...

Share Post
Read More