persona Tag

Het belang van persona’s voor social media uitingen…

Voor elke organisatie is het belangrijk een goed beeld te hebben van hun doelgroep. De doelgroep van de hele organisatie, van een specifiek product, van een bepaalde dienst maar ook zeker van de boodschap. Om de ontvanger van jouw boodschap te kunnen overtuigen, is het van belang te weten wie die ontvanger is, hoe hij of zij denkt, wat hem of haar interesseert, of het een hem of een haar is… Hoe meer je weet over de ontvanger van jouw boodschap, hoe beter je die boodschap kunt formuleren. Een simpel regeltje als “wij richten ons op mannen van een jaar of 40” is niet meer genoeg. Wat bindt jouw klanten?...

Share Post
Read More