stumbleUpon Tag

Social Bookmarking – 5 tips…

Op het web vind je gigantisch veel leuke, interessante, grappige content. Content waarvan met zekerheid gezegd kan worden dat je die nooit allemaal gaat zien. Uit de onvoorstelbare hoeveelheid beschikbare informatie filter je als gebruiker maar een zeer beperkt deel. Er zal op het internet content beschikbaar zijn die jij heel graag zou willen zien als je van het bestaan af wist, maar die, omdat dat niet het geval is, nooit onder jouw aandacht zal komen. Eigenlijk zonde, maar onoverkomelijk met zoveel data tot onze beschikking.Dit was in 2001 niet anders, want hoewel de hoeveelheid data op het wereld wijde web sinds toen alleen maar verder is gegroeid was ook...

Share Post
Read More